Šios savaitės pamaldos: 

Trečiadienį (spalio 28 d.)  Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai.

Sv. Simonas (I a.) evangelistų dar vadinamas kanaaniečiu arba zelotu (taip vadindavo vienos žydų sektos narius, kuriai Simonas priklausė iki buvo Kristaus pašauktas). Jis buvo vienas iš dvylikos pirmųjų Kristaus mokinių.

Sv. Judas (Tadas) laikomas šv. Jokūbo Jaunesniojo broliu. Jis yra patekusių į beviltišką padėtį globėjas. Judui (Tadui) priskiriamas Judo laiškas, parašytas apie 80 m.

Sekmadienį (lapkričio 1 d.). VISI ŠVENTIEJI.

Visų Šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių visų draugija džiaugiasi dangus, kurių atminimą garbina dar šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama.

Pirmadienį (lapkričio 2 d.) MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS).

Mirusiųjų paminėjimas. Šventoji Motina Bažnyčia jau sužavėta visais savo vaikais danguje ir juos pagerbusi tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

Vėlinių dieną šv. Mišios bus aukojamos: 

8.30 lenkų k., 10.00 lietuvių k., 11.30 lietuvių k., 13.00 lenkų k. 

Pamaldų laikas

Šiokiadieniais: 16.30 lenkų k., 18.00 lietuvių k.

Sekmadieniais ir privalomų švenčių dienomis: 8.30 lenkų k., 10.00 lietuvių k., 11.30 lietuvių k., 13.00 lenkų k. 

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Dėl religinių patarnavimų skambinkite: tel.: 8 698 76907, 8 683 99815.

Parama

 

Parapijos sąskaita: LT87 7044 0600 0161 2030, AB SEB bankas.

 

Taip pat Jūs galite paaukoti mūsų bažnyčiai pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos. 

 

Plačiau

 

 

Kontaktai
 

Gerosios Vilties 17, Vilnius, 03147

 

(8 5) 233 2898; +370 698 76907

 

dievoapvaizda@gmail.com

© 2015 Dievo apvaizdos bažnyčia