Šios savaitės pamaldos 

Šiandien (sausio 19 d.) - Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena, kuriai popiežius Pranciškus parinko temą: „Nepilnamečiai mi­grantai, pažeidžiami ir bebalsiai“.

 

Sausio 21 d. Šv. Agnietė, mergelė, kankinė. Šv. Agnietė (apie +304 m.) - trylikametė romietė, kuriai įvykdyta mirties bausmė. Nuo IV a. Romoje, o netrukus ir visoje Vakarų Bažnyčioje vaikų, mergaičių prieglaudų ir mergelių globėja.

 

Sausio 24 d.  Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažny­čios mokytojas. Šv. Pranciškus Salezas (1567-1622), teisininkas. 1602 m. kon­sekruotas Ženevos vyskupu. Kartu su šv. Joana Pranciška Šantaliete įsteigė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo seserų vienuoliją. Jo dvasinio gyvenimo patarimai pritaikyti vi­siems ir išleisti knygoje „Įvadas į dvasinį gyvenimą“ arba „Filiotėja“ per trumpą laiką paplito po visą pasaulį. 1877 m. paskelbtas Bažnyčios mokytoju, 1923 m. Pijus XI paskyrė jį katalikų žurna­listų ir rašytojų globėju.

 

Sausio 25 d. Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimas. Didysis tautų apaštalas šv. Paulius gimė Kilikijos mieste Taršė, dabartinėje pietų Turkijoje. Jam buvo duotas pirmojo hebrajų ka­raliaus vardas - Saulius. Augo kaip privilegijuotas Romos pilietis, laikėsi Mozės Įstatymo. Jis nepažinojo Kristaus ir nepriklausė prie pirmųjų Dvylikos, paties Jėzaus pakviestų apaštalų. Paulius buvo išsilavinęs vyras ir priklausė fariziejų sektai. Iš pradžių smarkiai persekiojo krikščionis manydamas, kad taip pasitarnaus Dievui. Apie apaštalo Pauliaus atsivertimą skaitykite Apd 9, 1-22.

Šiandien baigiasi maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.

 

Pamaldų laikas

Šiokiadieniais: 16:30 lenkų k.18:00 lietuvių k.

Sekmadieniais: 8:30 lenkų k.10:00 lietuvių k.11:30 lietuvių k.13:00 lenkų k., 18:00 lietuvių k.

 

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Parama

 

Parapijos sąskaita: LT87 7044 0600 0161 2030, AB SEB bankas.

 

Taip pat Jūs galite paaukoti mūsų bažnyčiai pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos. 

 

Plačiau

 

 

Kontaktai
 

Gerosios Vilties 17, Vilnius, 03147

 

(8 5) 233 2898; +370 698 76907

 

dievoapvaizda@gmail.com

© 2015 Dievo apvaizdos bažnyčia