Velykos

Brangūs tikintieji,

Ruošėmės, laukėme, pagaliau sulaukėme pačios gražiausios šventės - Velykų. Ne visi žmonės į šią šventę įdeda tą patį turinį. Vieniems Velykos yra margučių, kitiems - pavasario šventė, tačiau dauguma Lietuvos žmonių Velykas švenčia kaip Kristaus pergalės prieš nuodėmę ir mirtį šventę. Šitie žmonės yra prisikėlimo vaikai: minėdami Kristaus prisikėlimą jie puoselėja ir asmeninio prisikėlimo viltį.

Velykų džiaugsmą daugeliui temdo nepritekliai ir pandemija, saugumo ir teisingumo stoka, ligos ir artimųjų netektys. Tačiau Velykų Kristus turi ką pasakyti net ir labiausiai kenčiančiam žmogui. Prisikėlęs Jėzus kiekvieną drąsina: "Nenusigąskite! Ramybė jums!"

Mylimi tikintieji, sveikinu jus visus Kristaus Prisikėlimo šventės proga. Sveikinu vaikus, jaunimą, šeimas ir nuėjusius ilgą gyvenimo kelią, ypač besidarbuojančius vargingiausiųjų žmonių labui ir visus kenčiančius bei ligonius. Drauge su Velykomis teateinie į jūsų namus daug džiaugsmo ir vilties. Pats Kristus teapdovanoja jus tikru džiaugsmu ir tepadeda suvokti, jog didžiausia dangaus dovana yra prisikėlusiojo Kristaus draugystė.

Pamaldų laikas

​Šiokiadieniais: 16:30 lenkų k., 18:00 lietuvių k.

Sekmadieniais: 8:30 lenkų k., 10:00 lietuvių k., 11:30 lietuvių k., 13:00 lenkų k..

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Dėl religinių patarnavimų kreipkitės:

tel.: 86 98 76907, 86 83 99815.

 

Parama

 

Parapijos sąskaita: LT87 7044 0600 0161 2030, AB SEB bankas.

 

Taip pat Jūs galite paaukoti mūsų bažnyčiai pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos. 

 

Plačiau

 

 

Kontaktai
 

Gerosios Vilties 17, Vilnius, 03147

 

(8 5) 233 2898; +370 698 76907

 

dievoapvaizda@gmail.com

© 2015 Dievo apvaizdos bažnyčia