Šventojo Tėvo intencija vasario mėnesiui:

Melskimės, kad būtų išgirstas brolių migrantų, nusikals­tamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta.

 

Šios savaitės pamaldos: 

Antradienį (vasario 11 d.):

1. Lurdo Švč. Mergelė Marija, 1858 m. Pirenėjų kalnuose prie Gavės upės netoli Lurdo miestelio paprasta mergaitė šv. Bernadeta Subiru ne kartą ma­tė Masabielio uolose, Švč. Mergelę Mariją, kuri save įvardijo: „Aš esu Nekalta­sis Prasidėjimas.“ Šiandien Lurdo šventovę kasmet aplanko mili­jonai maldininkų ir sveikatos Marijos užtarimu prašančių ligonių.

2. Pasaulinė ligonių diena.

 

Penktadienį (vasario 14 d.)

Šv. Kirilas, vienuolis, ir šv. Metodijus, vysku­pas. Europos globėjai.

Šv. Kirilas ir Metodijus, broliai, gimė Tesalonikuose (dabar Sa­lonikai, Graikija). Nuo 863 m. abu apaštalavo slavų kraštuose. Po brolio Kirilo mirties 869 m. Romoje, Metodijus tapo Moravijos ir Panonijos arkivyskupu. Metodijus mirė 885 m. Iki šių dienų dau­gelyje slavų kraštų liturgijoje remiamasi jų įdiegta kalba. Kirilas yra slavų raidyno, jo garbei vadinamo kirilica, autorius. Jie pri­pažinti Rytų ir Vakarų Bažnyčių vienybės - ekumeninio judėji­mo - globėjais. Šv. Jonas Paulius II 1985 m. šventuosius Kirilą ir Metodijų paskelbė Europos globėjais.

 

Pamaldų laikas

Šiokiadieniais: 16:30 lenkų k.18:00 lietuvių k.

Sekmadieniais: 8:30 lenkų k.10:00 lietuvių k.11:30 lietuvių k.13:00 lenkų k., 18:00 lietuvių k.

 

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Parama

 

Parapijos sąskaita: LT87 7044 0600 0161 2030, AB SEB bankas.

 

Taip pat Jūs galite paaukoti mūsų bažnyčiai pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos. 

 

Plačiau

 

 

Kontaktai
 

Gerosios Vilties 17, Vilnius, 03147

 

(8 5) 233 2898; +370 698 76907

 

dievoapvaizda@gmail.com

© 2015 Dievo apvaizdos bažnyčia